užsižablinėti

užsižablinėti
užsižablinė́ti paklysti (ppr. tamsoje): Naktis tamsi, tai ažsižablinėjom par girią Ml. \ žablinėti; atžablinėti; nusižablinėti; sužablinėti; užsižablinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atžablinėti — žr. atžabalinėti: Tada atžablinėjau miškais miškais an Nemuną Mlt. žablinėti; atžablinėti; nusižablinėti; sužablinėti; užsižablinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusižablinėti — nueiti žabalinėjant: Anas nusižablinė[jo] i nusižablinė[jo] per mišką, i neregė[ja]u, kur dėjos Ml. žablinėti; atžablinėti; nusižablinėti; sužablinėti; užsižablinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužablinėti — tr. neprimatant ką padaryti: Gal kaip nors ir sužablinėsiu (pasiūsiu) Ds. žablinėti; atžablinėti; nusižablinėti; sužablinėti; užsižablinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žablinėti — žablinėti, ėja, ėjo Skdt, Vdš, Krd, Žl, Dkšt žr. žabalinėti: 1. Ką čia žablinėji? Aždegs šviesą, i padarysi! Rš. Tai ko dabar žablinėji patamsy, ko šviesos nedegi? Slk. Tamsiai žablinė[jo]m i žablinė[jo]m kepdamos blynus Dglš. 2. Ką gi čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”